Zending- en evangelisatiecommissie

De zending-en evangelisatiecommissie is een commissie van de kerkenraad. Door de commissie worden in het kort de volgende activiteiten verzorgd:

  • Het inzamelen van gelden door de kerkbussen bij de uitgang en door de collecten ten bate van het zendingswerk in het binnen- en buitenland 
  • Het vergroten van het zendingsbewustzijn van de gemeente door de aandacht te vestigen op diverse projecten van de GZB o.a. via de kerkbode 
  • Het verkopen van dagboeken, waarvan de opbrengst is bestemd voor de GZB.
  • In het winterseizoen wordt er een keer in de maand voor de kinderen een evangelisatiemiddag in de Oosterkerk georganiseerd 
  • In de herfstvakantie wordt er een evangelisatiedag georganiseerd in de zalen van de Oosterkerk
  • De commissie zorgt ervoor dat het evangelisatieblad Echo verspreid wordt.

Voor meer informatie kunt u even bellen of mailen met:
Dhr. P. Molenaar, tel 0182-349928, email: molenaar_peter@hotmail.com