24 nov

Youth

20:00 - 22:30

25 nov

Zondagsschool

14:00-15:00

Berea en zaal Oosterkerk

26 nov

Vrouwenvereniging Naomi

19:45 - 21:30

Berea

27 nov

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

27 nov

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

28 nov

Weekdienst V.H.A.

20:00 - 21:30

Oosterkerk

28 nov

Weekdienst V.H.A.

20:00 - 21:30

Oosterkerk

1 dec

JV de Schakel

20:00 - 22:30

Zolder Berea

3 dec

Collectebonnenverkoop...

19:30-20:00

Consistorie Dorpskerk

4 dec

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

4 dec

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

9 dec

Zondagsschool

14:00-15:00

Berea en zaal Oosterkerk

11 dec

Mentorcatechese,...

19:00 - 21:00

Dorpskerk

12 dec

Kerkenraadsvergadering

19:30 - 10:00

Berea

16 dec

Zondagsschool

14:00-15:00

Berea en zaal Oosterkerk

16 dec

JV de Schakel

20:00 - 22:30

Zolder Berea

17 dec

Collectebonnenverkoop...

19:30-20:00

Oosterkerk

17 dec

Kerstviering...

19:45 - 21:30

Berea

22 dec

JV de Schakel

20:00 - 22:30

Zolder Berea

23 dec

Zondagsschool

14:00-15:00

Berea en zaal Oosterkerk

7 jan

Vrouwenvereniging Naomi

19:45 - 21:30

Berea

8 jan

Mentorcatechese,...

19:00 - 20:00

Berea

15 jan

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

15 jan

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

16 jan

Gemeenteavond Prof. Dr. W....

19:45 - 22:00

Berea

 

 

22 jan

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

22 jan

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

28 jan

Vrouwenvereniging Naomi

19:45 - 21:30

Berea

29 jan

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

29 jan

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

5 feb

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

5 feb

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

11 feb

Jaarvergadering...

19:45 - 21:30

Berea

12 feb

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

12 feb

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

13 feb

Weekdienst V.H.A.

20:00 - 21:30

Oosterkerk

19 feb

Mentorcatechese,...

19:00 - 20:00

Berea

4 maa

Vrouwenvereniging Naomi

19:45 - 21:30

Berea

5 maa

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

5 maa

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

19 maa

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

19 maa

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

25 maa

Vrouwenvereniging Naomi

19:45 - 21:30

Berea

26 maa

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

26 maa

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

2 apr

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

2 apr

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

3 apr

Gemeenteavond Ds. C. Blenk,...

20:00 - 22:00

Berea

8 apr

Paasviering...

19:45 - 21:30

Berea

9 apr

Mentorcatechese 12 -14 jaar...

19:00 - 20:00

Berea

9 apr

Mentorcatechese 15 -17 jaar...

20:00 - 21:00

Berea

16 apr

Mentorcatechese afsluiting

18:00 - 20:00

Berea

6 mei

Vrouwenvereniging Naomi

19:45 - 21:30

Berea

25 sep

Gemeenteavond "Gemeente...

20:00 - 22:00

Berea

4 dec

Weekdienst V.H.A.

20:00 - 22:00

Oosterkerk

Giften

Aftrekbaarheid bijdrage/giften
De jaarlijkse vrijwillige bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Dit is van toepassing wanneer u meer dan 1 procent van uw ‘verzamelinkomen’ aan giften geeft en wanneer de giften hoger zijn dan € 60 per jaar. Tevens kunt u maximaal 10 % van het ‘verzamelinkomen’ per jaar in aftrek brengen. Dit geldt ook voor eventueel aangeschafte collectebonnen. Ook collectebonnen zijn, onder genoemde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. 


Periodieke gift
De belastingdienst kent de mogelijkheid tot periodieke giften. Een periodieke gift is een schenking (Vrijwillige Bijdrage) welke u voor minimaal 5 jaar vastlegt in een overeenkomst met de Kerk. Wanneer u aan de voorwaarde voldoet komen de drempel (1% van het verzamelinkomen) en de maximale aftrek te vervallen. 

Het is ook mogelijk om uw aan te schaffen collectebonnen mee te nemen in de overeenkomst voor uw periodieke gift. Daarmee komt de drempel van 1% van het verzamelinkomen te vervallen voor zowel uw Vrijwillige Bijdrage als uw collectebonnen. Het voordeel is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Een aantal voorbeelden:

 

Voorbeeld:werkenden, nog geen AOW
Verzamelinkomen:€ 30.000 per jaar
Vrijwillige Bijdrage:€ 250 per jaar
Collectebonnen: € 350 per jaar
Percentage inkomstenbelasting: 40,15%

 

Situatie zonder Periodieke gift:

Aftrekbaar:

Vrijwillige Bijdrage:€ 250
Collectebonnen:  € 350
Totaal:€ 600
Drempel: € 300   (1% van het verzamelinkomen)
Aftrekbaar:€ 300

 

Belastingvoordeel: 40,15% van € 300 = € 120,45.

Netto (na het belastingvoordeel) betaalt u dus € 479,55 (€ 250 Vrijwillige Bijdrage + € 350 collectebonnen -/- € 120,45 belastingvoordeel). 

 

Situatie met Periodieke gift:

Aftrekbaar:

Vrijwillige Bijdrage:€ 250
Collectebonnen:€ 350
Totaal:€ 600
Drempel:€     0 (door periodieke gift geen drempel)
Aftrekbaar: € 600

 

Belastingvoordeel: 40,15% van € 600 = € 240,90.

Netto (na het belastingvoordeel) betaalt u dus € 359,10 (€ 250 Vrijwillige Bijdrage + € 350 collectebonnen -/- € 240,90 belastingvoordeel).


U kunt overwegen het voordeel (of een deel van het voordeel) ten goede te laten komen van de kerk. 


Let op: uw persoonlijke situatie kan verschillen van dit rekenvoorbeeld. De aftrekbaarheid is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Raadpleeg uw boekhouder wanneer u gebruik wilt gaan maken van de mogelijk van een periodieke gift.


De overeenkomst voor het aangaan van een periodieke gift kunt u vinden op de site van de belastingdienst, de overeenkomst vindt u hier. De belastingdienst hanteert de volgende voorwaarden:

 

  • u moet schriftelijk vastleggen dat u uw gift gedurende ten minste vijf jaar doet.
  • u moet gedurende die periode jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan de kerk overmaken.

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kan de overeenkomst worden beëindigd.